צרו קשר
מכיבוי שריפות להתנהלות חכמה 
מניעים רשות להתייעלות
תהילה שרעבי,
רו"ח בעלת תואר שני
מתמחה במתן שירותי יעוץ וליווי כלכלי לרשויות מקומיות
בדגש על מועצות אזוריות
בהיבטים ארגוניים, כלכליים ומנהליים.
 
רשויות שדוגלות ביציבות, יעילות ואפקטיביות מפלסות דרך בתבונה
תכנית עבודה להתייעלות
כדי להשיג יעדים גדולים - צריך תכנית עבודה שבנויה מצעדים קטנים. מכירים תוכניות ארוכות וסבוכות שסחטו מכם שעות רבות ונגנזו?! גם אני.
כאן אני נכנסת לתמונה. אנתח את המצב בשטח, אבנה תוכנית בעלת משימות מוגדרות, שלוקחת בחשבון את סדרי העדיפויות שלכם, אילוצי זמן ומשאבים
ולעבודה!    כשהדרך ברורה - יותר קל להגיע אל היעד.
נהלים, תרשימי זרימה ובקרות
הכרחי ליצור לכל מחלקה בארגון  מטרות ממוקדות, יעדים ותהליכי עבודה סדורים. ככל שמאתרים את התהליכים ויוצרים עבודה נהלים תמציתיים, בהירים ויישומיים – משמנים את ההתנהלות ומניעים אותה בביטחון. התנהלות סדורה בהיררכיה ידועה, מבטיחה ששדרת העבודה תהיה יציבה ועקבית.
תרשים זרימה ויזואלי המתחם אחריות וסמכות, לצד SLA ודרך בקרה פשוטה- חורזים שרשרת עשייה מוכוונת יעדים.

 
יעוץ ופרויקטים מיוחדים
ההבנה שיש מקום לשאלה, לבירור, למבט חדש, היא תחילתו של המענה המיוחל. מחפשים מבט הוליסטי שייקח בחשבון הבט כלכלי, חשבונאי, מנהלי וארגוני?
בניית מדדים, ניתוח יחסים פיננסים, או התאמת כלי עבודה יקדמו אתכם? ספרו לי על המורכבות או ההזדמנות לשינוי. זה האתגר שלי!!
כתיבת חומרים והדרכות
חשוב לכם להדגיש חשיבות של נושא מסוים בפעילות הארגון או במנהלה? מאמר תוכן לאתר הארגון באחד ממשקי הפעילות? מחפשים הדרכה לבעלי התפקידים בארגון ? כזו שתכוונו לידע ופתיחת אופקים, עם שילוב של שטח ולמידה-מוזמנים לפנות אלי. הדרכות פופולאריות - תקציב שנתי | נהלים | מושגי חשבונאות להנהגות | ממשק עם נותני שירותים
נעים להכיר
אני תהילה שרעבי,
רואת חשבון בעלת B.A  ו- M.A בחשבונאות. 
לאחר עשור במתן שירותים חשבונאיים במסגרת משרדי רואי חשבון והיכרות מעמיקה עם תחום המועצות האזוריות בליווי כלכלי, הבנתי כי סטנדרטים הנהוגים בחברות כלכליות אינם בהכרח נחלת המגזר העסקי בלבד ואת ייעודי, רואה בהטמעת עבודה אלו גם במגזר הציבורי.

התחומים בהם אני מתמחה הם: תכנית עבודה, נהלי עבודה, גיבוש תקציב, הדרכות, מדידה ובקרה תקופתית.
כיום אני מלווה רשויות להתייעלות כלכלית, תוך כדי שימת דגש על תהליכים ארגוניים, קהילתיים, מנהליים, דיגיטליים -  בתהליך פרוייקטלי, תחום בזמן וחדור מטרה.
אני חותרת לתהליך אופרטיבי ואפקטיבי שבו נברר יחד את היעדים בשיח ובנעימות, נפרוט אותם למשימות בהירות, עד לתוצאות בשטח.

 
מתוך העשייה
איגום תהליך תקצוב שנתי והטמעת רצף ליווי מקצועי
 גופים רבים בונים תקציב סכמטי על פי דרישה ולא ככלי עבודה. במועצה האזורית יצרנו תהליך המבוסס על עוגנים קבועים במעגל השנה, המשלב הנחיות, כלי עבודה וליווי של אנשי מקצוע. פורמט התקציב הותאם ברזולוציה גבוהה לאופן פעילות הישובים, יעדי הזמן התחשבו בתהליך 'המשפך' של יחידות התקצוב, ניתנו פידבקים מגורמי מקצוע בעת בניית התקציב ולאחר הגשת נתוני הביצוע. התהליך כולו כוון בשיטתיות לשיפור תהליכים ותוצאות במבט פרגמטי מוך הכרת מרחב הפעילות כולו.
 
הקמת צוותים מקצועיים לקידום תהליכי רוחב בתוך הרשות
חיבור בין כמה מחלקות בעמותה או ברשות, בעלי החלטות, גורמי מקצוע מייעצים ואנשי שטח, לחשיבה ועבודה משותפת, עשוי לקדם במהירות פתרון מבורך ויישומי לכל בעיה. עבודה מרובת שותפים יוצרת מורכבות, על כן כדאי שגורם מקצועי יגבש את המטרה המשותפת, יבנה תהליך עבודה וימריץ את חברי הצוות לחשיבה ופעילות. כך פעלנו בעבר במועצה אזורית בתחומי המים, החשמל, הארנונה, הביטחון והשפ"ע, וראינו תוצאות חיוביות, לטובת הנהגות היישובים ותושביהם.
 
בניית מרחב חשבונאי ל'מגזרי פעילות' בעמותה גדולה ורבת פעלים
מוסד חינוכי תיכוני גדול שכלל מספר תחומי העשרה מלבד לימודי הליבה והעמיד לצד הפעילות 'עורף' – מערך מנהלי משומן – נדרש להבנת אפקטיביות כל פעילות. ערכנו תחשיבים כלכליים מבוססי אומדנים וניתוח מציאות כדי לבצע העמסות בשכר, הנהלה, הזנה ועוד. דוחות הפעולות סייעו לקבלת החלטות כבדות משקל בהתנהלות העמותה.

*שמות הארגונים במערכת
מתוך העשייה
כתיבת נהלים המשלבים חקיקה, ניהול מיטבי ופרקטיקה
מיפוי מרכזי הפעילות בארגון הם צעד ראשון. העמקה בתהליכים דומים בין ישובים, רשויות באותו מרחב, מאפשרים לגבש את 'דרך המלך' המשלבת חקיקה, פרקטיקה והתנהלות מיטבית מבוססת נסיון.  לעיון בנהלים בתחום המים, החשמל, העסקת העובדים ועוד שכתבתי במסגרת עבודתי באגף ישובים במועצה אזורית שומרון ראה קישור
 
בניית מסד נתונים לשימוש כלל מחלקות הרשות
כדי לייעל את הממשק בין בעלי התפקידים במועצה האזורית לבין בעלי התפקידים ביישובים, בנינו תוכנה שתכיל את כל בעלי התפקידים, תתעדכן באופן אמין על ידי מורשים לכך ותכיל נתונים לפי רמות הרשאה וצרכים מותאמים. המערכת שומרת על חסיון מידע ועל תקשורת ישירה ומיטבית ומפיקה דיווחים על פי צורך.

מכהנת כחברת ועדת ביקורת בקרן-שמש מקבוצת עוגן (חל"צ)